Thang băng tải con lăn

2.200.000đ 2.000.000đ -9%

HLM_05

Thang băng tải con lăn chuyên dùng để chung chuyển hàng từ trên cao xuống.đặc biệt là trên xe tải hay trên thùng xe container xuống kho hàng.

ưu điểm gọn nhẹ,cơ động,giá phải chăng,tải thùng hàng lên lới 50kg

 


Còn hàng

Thang băng tải con lăn chuyên dùng để chung chuyển hàng từ trên cao xuống.đặc biệt là trên xe tải hay trên thùng xe container xuống kho hàng.

ưu điểm gọn nhẹ,cơ động,giá phải chăng,tải thùng hàng lên lới 50kg

Thang băng tải con lăn tphcm

Thang băng tải con lăn chuyên dùng để chung chuyển hàng từ trên cao xuống.đặc biệt là trên xe tải hay trên thùng xe container xuống kho hàng.

ưu điểm gọn nhẹ,cơ động,giá phải chăng,tải thùng hàng lên lới 50kg

Thang băng tải góc cong

 

Thang băng tải con lăn chuyên dùng để chung chuyển hàng từ trên cao xuống.đặc biệt là trên xe tải hay trên thùng xe container xuống kho hàng.

ưu điểm gọn nhẹ,cơ động,giá phải chăng,tải thùng hàng lên lới 50kg

Thang băng tải chuyển hàng 

Bình luận