Thang băng tải con lăn

Thang băng tải con lăn chuyên dùng để chung chuyển hàng từ trên cao xuống.đặc biệt là trên xe tải hay trên thùng xe container xuống kho hàng. ưu điểm gọn nhẹ,cơ động,giá phải chăng,tải thùng hàng lên lới 5

Thang băng tải con lăn chuyên dùng để chung chuyển hàng từ trên cao xuống.đặc biệt là trên xe tải hay trên thùng xe container xuống kho hàng.

ưu điểm gọn nhẹ,cơ động,giá phải chăng,tải thùng hàng lên lới 50kg

Thang băng tải con lăn tphcm

Thang băng tải con lăn chuyên dùng để chung chuyển hàng từ trên cao xuống.đặc biệt là trên xe tải hay trên thùng xe container xuống kho hàng.

ưu điểm gọn nhẹ,cơ động,giá phải chăng,tải thùng hàng lên lới 50kg

 


Hiển thị 1 2 / 2 kết quả

  • Sắp xếp: