Băng tải chuyển hàng

7.500.000đ 7.200.000đ -4%

Băng tải chuyển hàng xuống xe rất thuận tiện với các con lăn ngắn và nhẹ nhàng vận chuyển

Băn tải chuyển hàng tphcm

 


Còn hàng

Băng tải vận chuyển hàng xuống xe

với cách sử dụng con lăn tự do bằng nhựa,và khi sử dụng với việc tận dụng góc nghiêng của băng tải mà việc vận chuyển hàng từ trên cao xuống hoàn toàn dễ dàng.

 

Bình luận