Băng tải đứng

45.000.000đ 40.000.000đ -11%

DC1
  • Băng tải đứng
  • Động cơ theo tải trọng
  • Vận chuyển hàng theo phương thẳng đứng
  • Tiết kiệm không gian

Còn hàng

Là một giải pháp công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.Thay thế sức lao động của con người,từ vận chuyển thô sơ,sang bằng máy móc,công nghiệp.Băng tải đứng vận chuyển hàng hóa từ vị trí thấp tới vị trí cao.Dùng chủ yếu vận chuyển hàng hóa trong một dây chuyền liên tục và phân phối cho các tầng lấy hàng khác nhau.

Băng tải chuyển hàng

 

Bình luận